Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm GDTX - DN - GTVL huyện Xuyên Mộc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v: Cung cấp gói thầu lắp đặt máy chiếu của Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện Xuyên Mộc Kính gửi: Quý Công ty. Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện Xuyên Mộc đang có nhu cầu lắp đặt máy chiếu phục dạy và học. Nay thông báo đến các Công ty có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính, tham gia báo giá gói thầu: Lắp đặt máy chiếu phục vụ giảng dạy với các thông tin cơ bản như sau:
SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRUNG TÂM GDTX – DN – GTVL
HUYỆN XUYÊN MỘC
Số: /TM-GDTX.XM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuyên Mộc, ngày 08 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Cung cấp gói thầu lắp đặt máy chiếu
của Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện Xuyên Mộc
Kính gửi: Quý Công ty.
Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện Xuyên Mộc đang có nhu cầu lắp
đặt máy chiếu phục dạy và học. Nay thông báo đến các Công ty có đủ năng lực
về kinh nghiệm và khả năng tài chính, tham gia báo giá gói thầu: Lắp đặt máy
chiếu phục vụ giảng dạy với các thông tin cơ bản như sau:
-
Thời gian nhận bản yêu cầu báo giá: đến 15h00 ngày 13/11/2023
(Ưu tiên các đơn vị tham gia gói thầu trong huyện Xuyên Mộc)
- Địa điểm nhận bản báo giá: Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện
Xuyên Mộc, 25/6B, Trần Phú, Láng Sim, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa -
Vũng Tàu.
-
Nội dung báo giá: Lắp đặt máy chiếu phục vụ dạy và học.
1. Máy chiếu Panasonic PT-LB425: 01 cái
2. Màn chiếu điện tử 1m80: 01 cái
3. Cáp VGA Unitek 20m: 01 cuộn
4. Cáp HDMI 20m: 01 cuộn
5. Nẹp nhựa lớn: 06 cây
6. Dây điện: 20m
Trung tâm GDTX – DN – GTVL huyện Xuyên Mộc đề nghị quý nhà
thầu nghiên cứu bản yêu cầu báo giá, xây dựng và gửi bản báo giá về chủ
đầu tư theo thời gian quy định để tham dự gói thầu.
Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp của quý nhà thầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Trung tâm
GDTX – DN – GTVL Xuyên Mộc;
- Lưu: VT, KT.
GIÁM ĐỐC
Huỳnh Tấn Phúc


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 1032
  • Tất cả: 54106