Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm GDTX - DN - GTVL huyện Xuyên Mộc
QUYET DINH V6 viQc c6ng b6 c6ng khai b6 sung kinh p.hi thgc hi$n chinh sfch h5 trq hgc phi hqc ky I nim hoc 2023-2024 theo NQ s6 11/2023/NQ-HDND ngdy 24/812023
Số ký hiệu văn bản Số: 292/QĐ-GDTX.XM
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung QUYET DINH V6 viQc c6ng b6 c6ng khai b6 sung kinh p.hi thgc hi$n chinh sfch h5 trq hgc phi hqc ky I nim hoc 2023-2024 theo NQ s6 11/2023/NQ-HDND ngdy 24/812023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Huỳnh Tấn Phúc
Tài liệu đính kèm 2 Công khai bs kp hỗ trợ học phí hkI 2023-2024.pdf
Lĩnh vực
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 1106
  • Tất cả: 54180